National Office Bearers

National President

Dr. Rajsharan Shahi

National General Secretary

Shri Yagywalkya Shukla 

National Vice Presidents

Dr. Allam Prabhu

Dr. Punam Singh

Dr. Pradeep Kumar

Dr. Sudipta Mukhopadhyaya

National Secretaries

Kum. Sakshi Singh

Shri Hushiyar Singh Meena

Shri Rakesh Das

Shri Harikrishna Nagothu

Kum. Ankita Pawar

Shri Mustafa Ali

Shri Virendra Solanki

Shri Biraj Biswas

National Organising Secretary

Shri Ashish Chauhan (Mumbai)

National Joint Organising Secretary

Shri Prafulla Akant (Delhi)
Shri Govind Nayak (Kolkata)
Shri S. Balakrishna (Bhagyanagar)

Treasurer

Shri. Gitesh Samant (Mumbai)

Joint Treasurer

Shri. Dayanand Bhatiya (Mumbai)

Central Office Secretary

Shri. Digambar Pawar (Mumbai)

Central Secretariat, Secretary

Shri. Devananad Tyagi (Mumbai)